The Kyrgyz-Norwegian Friendship Association

Velkommen til Kyrgnor vennskapsforening!

Her finner du informasjon om selve

foreningen og hvordan du kan bli medlem.

I tillegg vil du få mulighet til å bli kjent med personer som har samme interesse som vi i vennskapsforeningen. Vi vil jobbe for å fremme vennskap og kulturformidling mellom Norge og Kirgisistan.

Kyrgnor Vennskapsforening har som formål å utveksle kunnskapen om de to land som har rike kulturtradisjoner og bygge nettverk.


Vi ønsker å organisere aktiviteter i de to landene og fremme reiseaktivitet mellom Norge og Kirgisistan. I tillegg til denne hjemmesiden har foreningen utviklet en Facebook side. Foreningen ønsker å bidra til prosjekter som kan fremme dialog og kulturforståelse mellom de to landene.


Kyrgnor Vennskapsforening vil rette fokus mot Skandinavia og Sentral Asiatiske land.REISE

OPPDAGE

FÅ VENNER