Velkommen til Kyrgnor vennskapsforening!

Her finner du informasjon om selve

foreningen og hvordan du kan bli medlem.

I tillegg vil du få mulighet til å bli kjent med personer som har samme interesse som vi i vennskapsforeningen. Vi vil jobbe for å fremme vennskap og kulturformidling mellom Norge og Kirgisistan.

Kyrgnor Vennskapsforening har som formål å utveksle kunnskapen om de to land som har rike kulturtradisjoner og bygge nettverk.


Vi ønsker å organisere aktiviteter i de to landene og fremme reiseaktivitet mellom Norge og Kirgisistan. I tillegg til denne hjemmesiden har foreningen utviklet en Facebook side. Foreningen ønsker å bidra til prosjekter som kan fremme dialog og kulturforståelse mellom de to landene.


Kyrgnor Vennskapsforening vil rette fokus mot Skandinavia og Sentral Asiatiske land.REISE

OPPDAGE

FÅ VENNER

STØTTE FORENINGEN

Du kan gi økonomisk støtte til utvikling av prosjektet og vi takker på forhånd. Ta kontakt med styreleder for mer informasjon.


Vipps 131116

KYRGNOR Vennskapsforening

TA KONTAKT MED OSS

E-mail:

Kyrgnor2017@gmail.com
nazgul.snekvik@gmail.com

Lik og følg oss

på Facebook